Voor wie is holistische therapie bedoeld?

Steeds vaker wordt de diagnose AD(H)D gesteld. Ook lijkt het aantal kinderen met (een vorm van) autisme flink gestegen de afgelopen jaren. Voor mij hebben al deze gedragsuitingen te maken met een verstoorde prikkelverwerking. Een duidelijke oorzaak hiervoor is nog niet gevonden maar feit is wel dat onze kinderen in een maatschappij opgroeien die veel van ze vraagt. Ook wordt deze generatie, meer dan ooit, blootgesteld aan allerlei giftstoffen, straling,etc..

Een verstoorde prikkelverwerking kan allerlei oorzaken hebben: voeding, gifstoffen, vastzittende emoties, etc.. Omdat ik holistisch te werk ga worden zowel lichaam, geest als ziel betrokken bij de behandeling. Ook kijk ik welke omgevingsfactoren meespeIen. In de reguliere zorg gaat men ervan uit dat de anatomie, fysiologie en ziekteverloop bij iedereen gelijk zijn. Deze zienswijze gaat voorbij aan duidelijk aanwezige verschillen: mentale houding, levenswijze en de energie of levenskracht. Ieder mens is uniek. Ik ga ervan uit dat AD(H)D en autisme geen opzichzelfstaand ziektebeeld is maar gedragsuitingen die veroorzaakt worden door een verstoring. Omdat de verstoring per kind verschillend is, is mijn aanpak bij ieder kind weer anders.

Mijn uitgangspunt is dat alles bestaat uit energie. Ook de mens bestaat uit energie, die verandert door omstandigheden, het milieu, voeding, leefstijl en de wereld om ons heen. Sommige van deze veranderingen kunnen positief uitwerken en andere negatief. Is de balans verstoord, kan dit van invloed zijn op het gedrag van een kind. Om ervoor te zorgen dat de energie in balans is dienen we te leven op een manier die de energiebalans stimuleert. Energie beheerst de functies van elke cel, gedachte, emotie en actie. Elke aspect van het leven; inclusief onze voeding en gedachtes, beïnvloeden de kwaliteit van onze energie en daardoor onze gezondheid.

Het doel van mijn behandelingen is: de energiebalans weer te herstellen zodat lichaam, geest en ziel ook weer in balans komen. Hierdoor komt een kind weer in zijn kracht te staan en kan hij/zij vandaar uit omgaan met alle prikkels die je te verwerken krijgt. De therapie die ik aanbied gaat goed samen met reguliere therapieën en medicijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *